De Spin (hoorspel, 2013)

Wytze Hofstra werkt voor het RGM, het Rechercheteam georganiseerde Misdaad, dat tot taak heeft de georganiseerde misdaad te bestrijden. Het is een samenwerkingsverband tussen de politiekorpsen van Amsterdam, Utrecht en Haarlem.

Wytze heeft jaren jacht gemaakt op de grootste crimineel van het land, Tijmen Verhaaf. Als deze voor de ogen van Wytze wordt geliquideerd, lijkt al het werk voor niets te zijn geweest. Maar al snel rijst de vraag: wie heeft Verhaaf vermoord?

spinpublic

.